Tuesday, July 27, 2021

REQUEST FOR PROMOTION TO THE TEACHERS IN DEO POOL MEMO NO14025

 DEO పూల్ లో గల భాషోపాధ్యాయులు ,  తమకు పదోన్నతులు కల్పించి న్యాయం చేయవలసిందిగా విద్యాశాఖామాత్యుల వారికి ప్రాతినిధ్యం చేసిన మీదట... నిబంధనల ననుసరించి తదుపరి చర్యలు తీసుకొను నిమిత్తం ఒక సమగ్ర నివేదిక సమర్పించవలసిందిగా అందరు DEO లను కోరుతూ పాఠశాల విద్యాశాఖ మెమో జారీ చేసింది.

DOWNLOAD MEMO NO14025

0 comments:

Post a Comment