Friday, November 25, 2016

KADAPA DIST PROMOTIONS

1.ZP MANAGEMENT SGT  TO  SA-BIOLOGY, PS  ,MATHS, ENGLISH, Social, LFL Seniority  LISTS CLICK HERE

 I) SA-BIOLOGY     II) SA-PS    III) SA-MATHS   IV) SA-ENGLISH      V) SA- Social      VI)  LFL

2.  ZP MANAGEMENT (URDU)  SGT  TO  SA-BIOLOGY,  PS  ,MATHS, , Social, Urdu Seniority  LISTS CLICK  HERE

I) SA-BIOLOGY    II) SA-PS      III) SA-MATHS   IV) SA-URDU       V) SA- Social      
             
3.GOVT MANAGEMENT SGT  TO  SA-ENGLISH, Social, HINDI Seniority  LISTS CLICK  HEREI)   SA-ENGLISH      II) SA- Social            III) HINDI